با ظروف کرایه رضا نور در تماس باشید
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، دشتستان ششم
موبایل : ۰۹۱۲۱۱۲۴۱۲۶ / ۰۹۱۲۱۱۳۶۴۱۰
پست الکترونیک : info@rezanoor.co
ساعت کاری : ۱۰ صبح تا ۲۰
کد پستی : ١٩۴٧٨٣٧١٣٣